Beställningsvillkor och leveransanvisninga

1. Allmänna villkor

Plastweld Oy kan uppdatera beställningsvillkoren utan föregående meddelande. För beställningar gäller de beställningsvillkor som anges på denna sida.

Plastweld tar inget ansvar för skador som beror på force majeure, dvs. omständigheter utanför företagets kontroll. Plastweld är skyldigt att omedelbart lämna underrättelse om sådana händelser.

2. Kunden

Kunden är skyldig att lämna fullständiga och felfria kontaktuppgifter vid beställningen. Obligatoriska uppgifter är (namn, e-postadress, adress, telefonnummer).

Vi lagrar uppgifterna i vårt kundregister. Uppgifterna används för underhåll av kunddata samt leverans av beställningar.

Vi använder cookies på webbplatsen. Cookies används för utveckling av tjänsterna och för riktad marknadsföring.

3. Priser

Priserna inkluderar mervärdesskatt. Leveranskostnader ingår inte i priserna.

Leveranstiderna är uppskattningar baserade på uppgifter från tillverkare och leveransföretag.

4. Leveranser

Vårt mål är att behandla färdiga beställningar inom 36 timmar efter att de mottagits, om alla produkter i beställningen finns i vårt lager och betalningssättet för beställningen är godkänt.

5. Garanti

Vi erbjuder 14 dagars returrätt. Varorna kan returneras med postens returtjänst eller direkt till vårt lager.

Enligt 6 kap 17 § konsumentskyddslagen ska konsument som frånträder ett hemförsäljnings- eller distansförsäljningsavtal återsända den mottagna varan utan dröjsmål och senast 14 dagar från det att meddelandet om frånträde lämnades. Konsumenten ska stå för de direkta kostnaderna för återsändandet av varan, om inte annat har avtalats.

Returer som kräver specialtransport, såsom stora bryggor, hanteras från fall till fall. Ta kontakt med kundservice i sådana fall.

Vi rekommenderar att du tar väl hand om produkten och medföljande tillbehör, anvisningar och förpackningar om du överväger att returnera den. Köparen svarar enligt lag för varans värdeminskning, om produkten har tagits i bruk.

Förvara alla dokument som gäller beställningen noggrant, tills du fått information om att returen har tagits emot.

6. Reklamation

Kunden är skyldig att uppvisa beställningsbekräftelse, inköpsbevis, kvitto eller annan bevisning i samband med retur eller reklamation av fel i varan.

Reklamationer behandlas endast skriftligt. Reklamationen kan formuleras fritt och skickas per e-post eller brev till vår kundservice.

Tvistlösning: Kunden har rätt att lämna eventuella meningsskiljaktigheter till konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) för avgörande. Innan ärendet lämnas till konsumenttvistenämnden bör konsumenten dock ta kontakt med magistraternas konsumentrådgivning (www.kuluttajaneuvonta.fi).