Kontraktstillverkning

Genom rotationsgjutning kan vi tillverka produkter, delar och komponenter för olika branscher. Till våra kunder hör ett stort antal företag, som är ledande tillverkare i sin bransch.

När du planerar att tillverka av en ny produkt, ta kontakt med oss på ett så tidigt stadium som möjligt. Vi diskuterar gärna om produkten redan i planeringsstadiet. Då kan vi bäst påverka produktens totalpris, som påverkas av monteringsarbetena, de enskilda delarna och transportkostnaderna till olika aktörer och kunder. Genom att ta hänsyn till allt detta kan vi förbättra produktens totala lönsamhet. Läs mer om fördelarna med rotationsgjutning! Nedan ser du branschvisa tillämpningar av rotationsgjutning. Ta kontakt med våra produktionsexperter så kan vi genast börja diskutera det väsentliga!

 

Båt- och fordonsindustri

 • vattentankar
 • bränsletankar
 • kemikalietankar
 • sitsar
 • instrumentpaneler
 • pulpeter
 • förvaringsboxar, skyddskåpor
 • övriga komponenter och lösningar
 • småbåtar
 • släpvagnshuvar och andra skyddshuvar

 

Miljöprodukter

 • sedimenteringstankar
 • slutna avloppscisterner
 • minireningsverk
 • avloppsbrunnar
 • pumpstationer
 • täckdikes- och regnvattenbrunnar
 • avfallskärl, -lådor m.m.
 • återvinningskärl
 • sopbehållare
 • kompostorer
 • sandkärl
 • pontoner

 

Se även produkter på  Kaivotuotes sidor.