Kvalitet

Vårt företag iakttar principen om fortlöpande förbättring.

Plastweld Oy är certifierat enligt kvalitets- och miljöledningssystemen ISO 9001
och ISO 14001

 

I utvecklingen av kvalitets-, säkerhets-, hälso- och miljöfrågor iakttar vårt företag principen om fortlöpande förbättring. I all vår verksamhet tar vi hänsyn till kundernas förväntningar och uppmärksammar produktionens miljöeffekter

 

Våra produktionsmetoder är miljövänliga och både råvarorna och de färdiga produkterna är återvinningsbara. Våra kvalitets- och miljöpolicyer finns att tillgå från vårt kontor på begäran.

 

 

Centrala mål:

 

  • miljövänliga produktionsprocesser
  • minimera generering av avfall
  • utnyttjande av återvinningsplast
  • kännedom om kundernas förväntningar och behov och motsvarande verksamhetsprocesser
  • god kundnöjdhet
  • hög kvalitet på produkter och tjänster enligt kvalitetskraven

 

Man kan ladda ner kvalitetscertifikaten här: