Rotationsgjutning

Mångsidiga konstruktionslösningar med rotationsgjutning – färdigare produkt och bättre produktivitet

 

En av de obestridliga fördelarna med tillverkningsmetoden är att den möjliggör mångsidiga konstruktionslösningar

 

Gjutning möjliggör olika slags former, hårdhet, ytbehandling, färg, isolering och olika infästning av delar som ansluts till produkten. Det går också att tillverka små produktserier med denna metod.

 

Produktens storlek i sig är ingen begränsning, utan en möjlighet. Den kan vara liten eller stor, enkel eller komplicerad. Man kan förse den med färdiga öppningar, sätta fast insatser, gjuta in fyrfärgsbilder i produkten eller variera råvarans egenskaper.

 

Vid konstruktion av plastprodukter måste man tänka på att plast utvidgas och krymper efter temperaturen. Om produkten utsätts för stora temperaturförändringar, t.ex. från -30 till +30 grader, är längdskillnaden på ett meterlångt stycke ca +/- 2 cm.

 

Rotationsgjutning möjliggör framställning av avancerade, innovativa produkter i plast. Med lösningarna kan vi påverka produktens pris, och med designen kan vi förbättra produktens användningsegenskaper och särskilja vår produkt från konkurrenternas. En rotationsgjuten produkt kan eliminera många av dagens komponenter och arbetsmoment. Du får en färdigare produkt på en gång och din produktivitet ökar.

 

Materialet i produkterna är termoplaster, som är 100 % återvinningsbara. Den huvudsakliga råvaran är polyeten. Även andra råvaror är möjliga, såsom polypropen, PVC, polyamid osv. Råvaran väljs efter produktens användningssyfte.

 

Råvarorna är mycket slitstarka, livsmedelsgodkända och UV-skyddade. Med hjälp av tillsatsämnen i materialet kan man få ytterligare egenskaper vid behov, t.ex. brandhärdighet eller antibakterieskydd.

 

Skummad polyeten ger produkten en väggbeläggning som kan fungera som värme- eller ljudisolering eller som förstärkning för konstruktionen.

 

Differentierade färger och ytmaterial

 

Produktens färg kan väljas fritt. Med samma form går det att tillverka produkter i olika färg. Även specialeffekter är möjliga, såsom olika granitnyanser, fluorescerande ytor osv.

 

Formtekniken möjliggör tillverkning av olika ytkvaliteter, såsom släta och glänsande ytor med olika grovhet, sandblästrad yta, stenyta, träådring m.fl. specialeffekter.

 

Med dessa lösningar kan man tillverka produktgrupper som tilltalar olika målgrupper.

 

 

Produktmärkning – inga lösa skyltar, plattor eller etiketter

 

Produkterna kan märkas med mönsterprägling, eller så kan fyrfärgsloggor, bilder, streckkoder eller liknande fästas direkt på produkten under processen, vilket gör att märkningen sitter fast och är mycket nöttålig.

 

Anslutningar och insatser – öka färdigställningsgraden

 

I en rotationsgjuten produkt kan man göra ut- och invändiga gängor direkt i konstruktionen. Det går också att svetsa plastanslutningar på produkten. På så sätt kan man märkbart öka produktens användbarhet och färdigställningsgrad.

 

 

Formar och produktstorlekar – från små delar till stora

 

Rotationsgjutformarna tillverkas av stålplåt eller aluminium. Aluminiumformar kan tillverkas i mer komplicerat utförande och de möjliggör också mångsidigare ytkvaliteter på produkten. Det är också lätt att kopiera aluminiumformar. Man kan ha en eller flera formar samtidigt i produktionen, beroende på önskad volym.

 

Vår smidiga tillverkningsprocess möjliggör samtidig tillverkning av produktstycken i olika storlek. Vår produktionsprocess klarar av att tillverka även mycket stora produkter. Beroende på produktens form kan upp till 6–7 m3 stora stycken tillverkas kostnadseffektivt.