Tilläggstjänster

Förutom tillverkning av produkter erbjuder vi även tilläggstjänster till våra kunder.

Med hjälp av tjänsterna kan vi förbättra leveranshastigheten för produkterna, höja produktionsgraden eller spara t.ex. på transportkostnader. Vi har ett nära samarbete med konstruktörer, designers och formtillverkare både i Finland och utlandet. Vi samarbetar bl.a. med Muova, Rotolink, Maus GmbH, Persico och Orex.

 

Produktplanering och testning

 • Produktplanering/industriell formgivning/konceptualisering
 • Snabbmodeller
 • Prototyper
 • Hållfasthetsberäkning och analyser
 • Mekanikkonstruktion
 • Testning och godkännande av produkter, i Finland VTT, Sverige SP, Danmark Danish Technological Institute

 

Formar

 • Formtillverkning/-anskaffning
 • Service
 • Förvaring

 

Utrustning och sammansättning

 • Anskaffning, förvaring och underhåll av komponenter
 • Delsammansättnings- och förpackningstjänster
 • Polyuretanfyllning, uretanarbeten
 • Plastsvetsning (extrusionssvetsning) (Kaivotuote Oy)
 • Installation av elkomponenter
 • Montering till helt färdig produkt
 • Underhåll av produktdata, tillverkningsrapporter, leveransuppgifter i verksamhetsstyrningssystem

 

Transport och sändning

 • Lagring av färdiga produkter
 • Sändningstjänster direkt till önskad slutkund

 

Ta kontakt och fråga mer om våra tilläggstjänster myynti@plastweld.fi.